top of page

Meditace - meditační praxe

Podle buddhismu je příčina vší strasti a utrpení v mysli. „Mysl vše předchází, mysl je tvůrcem“, a proto je očišťování mysli a její postupné zjasňování samo o sobě tou prvotní léčbou, léčbou celé bytosti. Meditaci je tak možné pojmout jako léčebnou metodu – metodu korunující a završující všechny metody ostatní.

Proč meditovat?

Meditace je tou nejvnitřnější, nejniternější terapií. Buddhistická meditace je orientovaná na náš vlastní vnitřní zdroj, na mysl .Prostřednictvím jejího pravého uvědomění, kterému učil Buddha, můžeme dosáhnout očištění od všech „jedů mysli“, přehnaných a neprospěšných emocí, které jsou prvotní příčinou všech našich potíží a nakonec i chorob. Mysl všech bytostí ve své prvotní čistotě v sobě nese nejvyšší moudrost. Můžeme li se k ní obrátit a uvědomit si ji, stává se také nejvyšším a univerzálním lékem.

Jak meditovat a kdy?

Pravou meditaci je třeba budovat a rozvíjet. Aby mohla nést své plody, potřebuje růst. To znamená pravidelnost, jako práce s myslí by tedy měla být začleněná do našeho každodenního programu a postupně se stávat jeho přirozenou součástí. Buddhistická meditace v sobě nese i vnitřní vývoj, vede nás nad prvotní potřebu pomoci jen sám sobě k vědomí, že jsme součástí celku života, neoddělitelní od ostatních: lidí, zvířat a všech cítících bytostí. Uvědomění toho, že meditujeme nejen pro sebe, ale pro všechny s námi spojené bytosti a společně s tím nejhlubším v nás i v nich, dává meditaci plnou sílu a stává se stále silnější motivací. Toto uvědomění nazýváme „bódhičitta“, a  je počátkem oné léčivé moudrosti,  kterou potřebujeme spolu se všemi cítícími bytostmi.

SGR_meditating.jpg
Meditation Class

Děkujeme za zájem! Brzy se ozveme!

bottom of page