top of page

Kdo stojí za projektem?

Snímek obrazovky 2021-03-31 v 11.53.36.

J.S. 17. GJALWA KARMAPA TRINLEY THAJE DORDŽE

Gjalwa Karmapa je hlavním představitelem tibetského buddhismu linie Karma Kagjü. 17. Karmapa Trinley Thaje Dordže, jehož jméno můžeme přeložit jako „neomezená a neměnná aktivita Buddhy“, se narodil v tibetské Lhase v roce 1983 a v současné době žije v Novém Dillí v Indii.

 

Je duchovním vůdcem více než 900 klášterů, institucí a center po celém světě, včetně Nadačního fondu NALA a nově vzniklého Nadačního fondu KKPL. 17. Karmapa má tisíce žáků. Od roku 1999 pravidelně cestuje a předává učení v Jižní Asii, Evropě, Rusku i Severní Americe. Pod jeho vedením se také v indické Bódhgaji, kde Buddha dosáhl osvícení, každoročně koná Kagjü Mönlam, kdy se na několik dnů shromáždí tisíce praktikujících a společně recitují přání pro dobro všech bytostí.

 

Karmapa předává Buddhovo učení stylem, který je svěží, moderní a plný humoru. Využívá přitom i moderní technologie a sociální média a jeho aktivita tak má nesmírný dosah i mezi mladými lidmi.

 

Nadační fond Karma Kungha Padkar Ling (Radostná zahrada bílého lotosu) nese jméno, které zvolil J.S. 17. Gjalwa Karmapa. Propojí se zde dharma aktivity a léčení dle principů tradiční tibetské medicíny.

MANIWA ŠERAB GJALCCHEN RINPOČHE

Snímek obrazovky 2021-03-31 v 11.53.17.

Ctihodný Šerab Gjalcchen Rinpočhe je velmi uznávaný a vysoce realizovaný lama linie Karma Kagjü. Narodil se v roce 1950 v Nepálu a studoval pod přímým vedením 16. Karmapy.

 

Spravuje kláštery Dhagpo Sheydrub Ling a Karma Ngedhon Osal Choekhorling – chlapeckou a dívčí školu a centrum pro meditaci v ústraní v Pharpingu. Téměř celý svůj život pečuje o sirotky a děti z chudých rodin. Publikoval řadu textů a pod jeho vedením byla vztyčena řada stúp (tradičních buddhistických staveb), které dnes stojí v Nepálu i Evropě.

 

Jako jeden z mála buddhistických učitelů je držitelem titulu Maniwa udělovaného mistrům praxe na buddhovský aspekt soucitu (bódhisattvu Avalókitéšvaru, tib. Čenreziga), kteří inspirovali bytosti k odrecitování minimálně jedné miliardy manter OM MANI PEME HUNG. Spolu se 17. Karmapou je duchovní autoritou nadačních fondů NALA a KKPL.

ANILA.jpg

ANI TENZIN GURUNG

Ani Tenzin se narodila v Káthmándú. Původem je však z Manangu. Plné vysvěcení přijala od Šeraba Gjalcchena Rinpočheho v roce 1995 v klášteře Hasantar. Od roku 2005 začala pracovat jako Rinpočheho asistentka a dle jeho pokynů spravuje roční plánování. Oficiálně je její pozice definována jako „generální tajemnice Rinpočheho“. Této práci zasvětila svůj život, a svou aktivitou a stálou péčí tak chrání Rinpočheho zdraví a dlouhověkost. Upřímně si vážíme její práce, úsilí a odhodlání, s nímž neúnavně pomáhá celé naší „rodině“ (NALA & HASANTAR).

Portrety-1.jpg

PETR HODAN
SPOLUZAKLADATEL
NADAČNÍCH FONDŮ
NALA A KKPL

„Rozhodnutí, že svou aktivitu vložíme do tohoto ohromného projektu, má kořeny v období před mnoha lety. Tehdy jsme s mojí milovanou ženou poprvé začali uvažovat, že by pro mnoho lidí bylo velmi užitečné, přenést část úžasných zkušeností z „Východu“ na „Západ“. Jak čas plynul, velký učitel a náš hlavní Lama, Šerab Gjalcchen Rinpočhe, nás začal stále intenzivněji podporovat v myšlence vytvořit kousek „magického Tibetu“ v České republice.

Projekt KKPL je velký nejen svým stavebním rozsahem, ale zejména svým významem, posláním a odpovědností, že vše bude v budoucnu fungovat dle nejčistší tradice a nauk, které jsou nepřerušeně, resp. v čisté a původní podobě předávány již od dob historického Buddhy Šákjamuniho.

 

Denně inspirován svou vzácnou a okouzlující ženou, skvělými přáteli v sangze a požehnáním našich drahocenných učitelů věřím, že tento úkol zvládneme a že zde v České republice, pár desítek minut od Prahy vznikne místo, kde bude vše dobré možné.

 

Chtěl bych upřímně poděkovat všem současným i budoucím sponzorům, kteří se rozhodli projevit svoji štědrost formou příspěvku pro projekt KKPL. Děláte skvělou věc!“

VLASTA HODANOVÁ
SPOLUZAKLADATELKA
NADAČNÍCH FONDŮ
NALA A KKPL

Portrety-2.jpg

" Cítím velký vděk. Vděk za to, že všechny kroky mého života, všechny ty pády i vzlety, překážky i požehnání, karmické svazky, celá velká buddhistická Sangha - a nejvíc moje krásná rodina - mi daly možnost růstu a pochopení. Možnost porozumění soucitu a lásce. A tu nejlepší příležitost k jejich sdílení ...

Díky tomu mám nadbytek, jak fyzický, tak mentální, pro opravdu smysluplné věci. Setkání s drahým lamou Šerabem Gjalcchenem Rinpočhem a J.S. Karmapou jen umocnilo mojí oddanost a touhu pracovat pro Dharmu - a pomocí tibetské medicíny a jejích dokonalých metod pomáhat lidem uzdravovat tělo, řeč i mysl.

To vše se nyní začíná akumulovat v prostoru, v tomto projektu KKPL. Jsem šťastná, že mohu být toho všeho součástí... "

bottom of page